Zajistíme skartaci vašich dokumentů

Archivační zákon stanovuje způsob archivace
Máte na starosti archivaci dle archivačního zákona ve vaší společnosti? Pak vám více již říkat určitě nemusíme, protože vy sami se potýkáte s předpisy a víte moc dobře, co tento zákon obsahuje. Jenže také se nejspíše potýkáte s nedostatkem místa vyhrazenému ve vaší firmě skartaci, a proto jsme tu my skartace dokumentů Praha: http://ekoskart.eu/, kteří toto nepříjemné břímě převezmeme na svá bedra.
Naše společnost vám umožní využívat naše komplexní služby, které se týkají různých likvidací právě již nepotřebných dokumentů a jiných materiálů, které vy už nemáte kde skladovat. A které vám archivační zákon povoluje vyzmizíkovat do nenávratna.

skartace papíru

Zajistíme pro vás likvidaci dokladů, dokumentů a kterékoliv jiných nosičů informací.
Zaručujeme naprosto bezpečnou a také v souladu s dnešním trendem – e k o l o g i c k o u s k a r t a c i všech vašich nosičů, což mohou být CD romy, DVD, ZIP. Ale také přijímáme do likvidace občanské i řidičské průkazy anebo pasy či platební karty a další.

Skartace dokumentu v Praze a blízkém okolí
Skartaci dokumentu v Prazeprovádíme na velkokapacitní skartovačce HSM FA 500.2. pokud vás zajímá velikost výsledných částic po likvidaci, pak jsou to rozměry šest krát čtyřicet až cca padesát tři milimetry. Což je přesně dle normy Národníhobezpečnostního úřadu v stupni pro „ d ů v ě r n é u t a j e n í „.
Tento technický prostředek je zkontrolován a je osvědčen certifikátem Národního bezpečnostního úřadu. Výrobce je HSM Pressen GmbH plus CO KG v Německu. Je tedy ověřen a způsobilý k likvidaci nepotřebných materiálů.

mechanický drtič papíru

Pro vaše dokumenty, které hodláte zlikvidovat, si sami dojedeme a přepravíme je na místo, kde je bezpečně skartujeme. Jestliže při této akci chcete být, je to zcela na vaší libovůli. Zajistíme i vaši přítomnost v rámci naprosté transparentnosti při samotném skartování.