Zahrádkářství


Co to vlastně je?
Jedná se o činnost, která zahrnuje práci ať už na zahradě nebo sadu. Lidé ji obvykle provádějí pro rekreaci nebo zábavu.
Základem pro zahradničení je správný výběr půdy. Jedná se většinou o směs bahna, jílu a písku. Většině rostlin se daří v takové půdě, která je vlhká.
skleníkové pěstování
Kdo je to vlastně zahrádkář?
Zahrádkář je osoba vykonávající činnost, která slouží jako zdroj obživy. Tomuto člověku se také říká sadař nebo ovocnář.
U nás je zahradničení velmi rozšířeno a bývá spojeno s dalšími koníčky jako je chalupářství, včelařství, chovatelství apod.
Existuje také spousta spolků a organizací. Nejznámější se nazývá Český zahrádkářský svaz. Tento spolek vznikl již v 19. století a působí do dnes. Tento svaz má přes 156 000 členů a stále je velmi oblíben.
Co ale mnoho lidí neví je to, že existuje takzvaná Zahrádkářská osada, kdy se jedná o pozemek, který je tvořen několika parcelami a slouží výhradně k soukromé zahrádkářské a zahradnické činnosti. Velikost těchto osad bývá různá. Kromě skleníků nebo záhonů se zde ještě nachází zahradní domky, které ale nejsou určeny k bydlení ale pouze například k pronajmutí na víkendy. Existují ale také osady, které jsou zcela uzavřeny.
skleníky na poli
Se zahrádkářstvím souvisí i zahradnictví.  Zahradnictví je obor, který se zabývá výhradně studiem rostlin a jejich pěstováním. Využívá hlavně manuální práci. Tato činnost je nejčastěji prováděna v parcích nebo zahradách. Historie tohoto oboru sahá až do starověku, kdy
se začali živit pěstováním plodů.  Zahradnictví jako takové se dělí na několik odvětví jako je například zelinářství, ovocnářství, květinářství apod. 
Člověk, zabývající se zahradnictvím se odborně nazývá zahrádkář. Ten, který se zabývá převážně ovocnými stromy, bývá označován jako ovocnář. Patří zde například i malorolník, což je osoba pěstující zeleninu nebo květiny na poli.
květák na zahradě
Zahradnictví jako takové zahrnuje jak použití rostlin jako potravu nebo ozdobu, tak obnovování krajiny, její údržbu nebo ochranu.

Publikováno