Výrobky se i tisknou


DneÅ¡ní lidé mají nemalé potÅ™eby, které touží uspokojit. Požadují Äasto tak znaÄné hmotné statky, že by si o tom dřívÄ›jší generace mohly nechat akorát tak zdát. A protože už dnes není pomalu nic nemožné, vychází jim v tomto ohledu výroba maximálnÄ› vstříc.

PotÅ™ebují dneÅ¡ní lidé, aby se pro nÄ› nÄ›co vyrobilo? Žádný problém, vyrobí se to. Má to mít urÄité kvality, nesmí to být jen tak ledajaké? Pak se tomu výroba pÅ™izpůsobí. Pokrok se pÅ™ece nezastavil a jen tak ani nezastaví, a tudíž je možné i to dříve nemožné.

obrázek 3D tisk

VezmÄ›te si tÅ™eba takovou výrobu. JeÅ¡tÄ› pÅ™ed nÄ›jakým stoletím se běžnÄ› vyrábÄ›lo kdeco ruÄnÄ›. Výrobce vzal nářadí, materiál a manuálnÄ› zhotovil to, co bylo tÅ™eba. Na takové kvalitativní úrovni, jaké se tehdy dalo dosáhnout, pochopitelnÄ›.

Pak se výroba postupně zvyšovala a zkvalitňovala spolu se zaváděním nových strojů, pásovou a sériovou výrobou a dalšími novotami.

A dnes? Dnes už se výrobky stále ÄastÄ›ji tisknou. A to pochopitelnÄ› ne na běžných a vÅ¡em známých tiskárnách, z nichž vycházejí leda tak nÄ›jaké ty obrázky, ale na takzvaných 3D tiskárnách.

pohled na tiskárnu

3D tisk, tedy výroba spoÄívající v kopírování trojrozmÄ›rných modelů tím, že se v tiskárnÄ› nataví materiál a tento je tryskou vytlaÄován a po vrstvách ukládán do podoby finálního výrobku, už pÅ™estal být nÄ›Äím z říše sci-fi a v dneÅ¡ní dobÄ› už je tak možný i 3D tisk na zakázku.

Každý, kdo po tom zatouží, si může nechat vytisknout dejme tomu prototyp budoucího sériového výrobku, může si ale nechávat nÄ›co vyrábÄ›t i přímo sériovÄ›, je možné si nechat takto zhotovit dejme tomu i nedostatkové náhradní díly, propagaÄní pÅ™edmÄ›ty a podobnÄ›.

Vzhledem k tomu, že je tato výroba kvalitní a provázená navíc i pouhým minimem odpadu, má tato nespornÄ› skvÄ›lé vyhlídky do budoucna. I když není jen hudbou budoucnosti, ale i nÄ›Äím, co můžou využívat už i dneÅ¡ní lidé.