Výrobky se i tisknou

Dnešní lidé mají nemalé potřeby, které touží uspokojit. Požadují často tak značné hmotné statky, že by si o tom dřívější generace mohly nechat akorát tak zdát. A protože už dnes není pomalu nic nemožné, vychází jim v tomto ohledu výroba maximálně vstříc.

Potřebují dnešní lidé, aby se pro ně něco vyrobilo? Žádný problém, vyrobí se to. Má to mít určité kvality, nesmí to být jen tak ledajaké? Pak se tomu výroba přizpůsobí. Pokrok se přece nezastavil a jen tak ani nezastaví, a tudíž je možné i to dříve nemožné.

obrázek 3D tisk

Vezměte si třeba takovou výrobu. Ještě před nějakým stoletím se běžně vyrábělo kdeco ručně. Výrobce vzal nářadí, materiál a manuálně zhotovil to, co bylo třeba. Na takové kvalitativní úrovni, jaké se tehdy dalo dosáhnout, pochopitelně.

Pak se výroba postupně zvyšovala a zkvalitňovala spolu se zaváděním nových strojů, pásovou a sériovou výrobou a dalšími novotami.

A dnes? Dnes už se výrobky stále častěji tisknou. A to pochopitelně ne na běžných a všem známých tiskárnách, z nichž vycházejí leda tak nějaké ty obrázky, ale na takzvaných 3D tiskárnách.

pohled na tiskárnu

3D tisk, tedy výroba spočívající v kopírování trojrozměrných modelů tím, že se v tiskárně nataví materiál a tento je tryskou vytlačován a po vrstvách ukládán do podoby finálního výrobku, už přestal být něčím z říše sci-fi a v dnešní době už je tak možný i 3D tisk na zakázku.

Každý, kdo po tom zatouží, si může nechat vytisknout dejme tomu prototyp budoucího sériového výrobku, může si ale nechávat něco vyrábět i přímo sériově, je možné si nechat takto zhotovit dejme tomu i nedostatkové náhradní díly, propagační předměty a podobně.

Vzhledem k tomu, že je tato výroba kvalitní a provázená navíc i pouhým minimem odpadu, má tato nesporně skvělé vyhlídky do budoucna. I když není jen hudbou budoucnosti, ale i něčím, co můžou využívat už i dnešní lidé.