Roste zájem o alternativní vzdělávání

V posledních letech se rodiče čím dál více obrací na soukromé instituce poskytující alternativní vzdělání jejich dětem, než je tomu u státního školství. O naši společnosti to vypovídá, že začínáme přicházet na to, že zastaralý systém drilování látky už prostě nefunguje. Tyto alternativní školy jdou totiž s dobou. Uvědomují si, že má teď každý kvantum informací na dosah telefonu a musí se s nimi naučit především pracovat a rozpoznávat relevantní informace od teď nerelevantních.

holčička ve škole

V menších městech dokonce převyšuje poptávka nabídku a děti tak často musí do školek a škol dojíždět do větších měst. Možností je mnoho, co jaká škola nabízí?

·         Walfdorského typu: Vyučování spojuje citlivý přístup pedagoga k rozvoji rozumu, citu a vůli žáka. Děti se učí na základě prožitku a jsou hodnoceny slovně. 

·         Montessori: Přistupuje k dítěti jako vrozeně dobrému tvoru a podporuje ho ve veškerých aktivitách a samostatnosti. Velmi se zde prosazuje práce ve skupině a projektově zaměřené učení. Žák si tedy sám vyhledá potřebné informace, učí se je zpracovat a prezentovat zbytku skupiny.

·         Daltonská: Zde se prosazují tři hlavní principy – svoboda, spolupráce a nezávislost. Děti pracují na daltonských úkolech. Na vyšších stupních se tyto úkoly prohlubují a prodlužují.
šťastné děti venku

·         Jenská: Využívá prvky rozhovoru, hry, práce a oslavy. Oslavují se Vánoce, narozeniny, nový žáci apod. Může zahrnovat prvky Montessori. Děti jsou spojeni ve skupinách po 2 nebo 3 ročnících a starší berou patronát nad mladšími.

·         Scio škola: Propaguje se jako škola, do které se děti těší. V naší republice se jich nyní nachází 10 v rámci základního stupně a 1 v rámci středního stupně. Vyučují se tzv. měkké dovednosti, žáci jdou vedeni k samostatnosti a komunikaci. Učitelé si zde říkají „průvodci“ a děti neznámkují.

·         Lesní školky: Kladou důraz na pobyt v přírodě, přičemž vyučování probíhá v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Zázemí může mít podobu jurty, maringotky nebo jiných podobných staveb.

Pokud vás tedy některý z těchto systému zaujal, nebojte se vyhledat více informací a zvážit, co je nejlepší pro budoucnost vašeho dítěte.