Plusy a mínusy coming outu v práci

Ačkoliv jsem toho názoru, že by se osobní a profesní život neměl míchat dohromady, některé záležitosti je třeba skloubit. Pokud je člověk gay nebo lesba, přirozeně cítí potřebu to oznámit svému okolí, tedy prochází procesem zvaný „coming out“. Říci to svým známým, přátelům a rodině je jedna věc. Někdy je to příliš obtížné, některým je to naopak lhostejné. Tak či tak, sdělit tento fakt svým kolegům v práci může s sebou nést jistá rizika a nebezpečí, nicméně na druhou stranu to má i svá pozitiva. Nemohu s čistím svědomím říci, co je lepší, protože každý máme jiné spolupracovníky a šéfy, kteří mohou na tuto skutečnost zareagovat odlišně. Člověk nikdy neví, jak se k němu ten druhý zachová.
muž na pracovišti
Otázka „vyoutování se“ kolegům je přitom jedno z mnoha nejprobíranějších témat na poli homosexuality ve společnosti. Pokud zrovna procházíte tímto procesem a zvažujete tuto pravdu říci všem na pracovišti, pevně doufám, že vám tato pozitiva a negativa s vaším rozhodnutím pomohou.
 LGBT vlajka
Podívejme se nejprve na temnou stránku věci. Jestliže o vás na pracovišti kolují zvěsti o tom, že nejste na holky, po potvrzení této skutečnosti se můžete stát terčem nepříjemných poznámek ze strany homofobů a dalších odpůrců LGBT komunity. Kromě toho, celá tato záležitost se může vymknout kontrole a tím pádem se stanete obětí šikany a velice sprostých urážek. Za předpokladu, že se jedná o pouhé spolupracovníky, můžete si oficiálně stěžovat a doufat v lepší zítřky, ale v případě, že zdrojem veškerého záporného chování vůči vám je váš nadřízený, nemáte příliš na výběr.
 
Jste-li introvert a dosud jste si užíval klidu a pohodlí, protože si vás nikdo nevšímal, po té co všichni zjistí, že se odlišujete, se svým klidem se můžete rozloučit. Od této chvíle se k vám všichni budou chovat odtažitě, ve vaší přítomnosti nejistě, a také se na vás budou neustále upínat opovržené pohledy. Hlavním tématem jejich diskuzí se stanete vy.
 
Na pracovišti by měla být přátelská atmosféra. Zdrojem témat k diskuzím je osobní život. Mnoho mužů a žen si povídá o svých úlovcích, ale nikdy nezachází příliš do detailů. Proč vy byste měli rozhlašovat to, s kým jste spali a co vše jste dělali, když o nich nevíte nic? Připravte se i na tyto typy dotazů.
 
Světlou stránkou je, že zastavíte všechny pomluvy a teorie o tom, že jste homosexuál. Potvrdíte tuto pravdu a veškerý proud hypotéz zarazíte. Už nebudete muset lhát o tom, kolik zářezů jste měli poslední noc, jaká byla vaše přítelkyně, nebo jak jste se potkali. Nebudete se konečně stydět přivést do práce vašeho přítele, veřejně se držet za ruku a případně se i líbat. Budete volně dýchat, protože budete konečně moci být tím, kým doopravdy jste. A co víc? Pokud jste single, máte naději, že můžete objevit svou spřízněnou lásku, a třebaže i v práci.
 
Na závěr bych rád zopakoval, že nechci nikomu určovat, co má a nemá dělat. Každý se musí rozhodnout sám na základě pozorování svých kolegů a nadřízených. Pokud se bude jednat o homofoby, není dobrý nápad přiznat barvu.