Online kurzy – rychlá cesta k novým znalostem

V porevolučních letech se na české školství snáší kritika. Často oprávněně, protože kromě nákupu nové techniky se na mnohých školách máloco modernizuje. Dnešní doba je rychlá, ale školství stále stejně konzervativní. Pokud se tedy pracovně, znalostně, či ze zájmu chceme přiučit něčemu novému, standardní vzdělávací instituce nebývají efektivním řešením.
knihovna a studium
V posledním desetiletí se začaly rozmáhat online kurzy především v anglicky hovořící části světa, avšak dnes jich velká část doputovala již i do tuzemska. V současnosti lze tedy široké veřejnosti dostupné kurzy rozdělit do několika kategorií:
1.       kurzy nabízené velkými zahraničními univerzitami,
2.       kurzy nabízené firmami či veletrhy,
3.       kurzy poskytované jednotlivci, podnikateli.
První kategorie kurzů poskytovaných univerzitami je obvykle odborná, zaměřená na specifické problémy, často nejnovější vědecké poznatky, které se v Česku zatím neaplikují. Jsou tedy ideální pro specialisty především v technických oborech, ale i pro podnikatele, kteří chtějí objevit nové efektivní nástroje. Množství kurzů se zabývá i kulturou a uměním. Pokud nevyžadujete oficiální certifikát, často jsou bezplatné.
Kurzy od firem a veletrhů mají dva cíle – přivést vás na veletrh, anebo naučit používat jejich produkt, čímž se odkrývají dvě strany mince. Ta odvrácená je, že vždy jde primárně o zisk a snahu přimět vás k užívání jejich softwaru či návštěvě akce. Na druhou stranu, pokud již produkt využíváte, kurzy vám dají dobrý a rychlý vhled do ovládání a možností využití programu. Navíc tyto kurzy bývají vždy zdarma.
anglická klávesnice
Kurzy od jednotlivců mají vždy primárně za cíl zisk, ovšem jejich témata můžou být zajímavá, zaměřená na užší skupinu lidí, mohou pokrývat okruhy zájmů, které předchozí dva typy kurzů neobsáhnou.
Pokud tedy máte zájem se vzdělávat efektivně, v konkrétních tématech, pokud navíc vládnete angličtinou, nic vám nebrání se do online vzdělávání pustit!

Publikováno