Nepodceňujte vzdělání

Vzdělání je rozhodně důležité. V současné době jsou požadavky velmi vysoké. Tam, kde dříve běžně stačila maturita, dnes personalisté očekávají vysokoškolské vzdělání. Mnozí lidé přicházejí na to, že ať se jim to líbí či nikoli, je zapotřebí, aby si doplnili vzdělání. Rovněž na dospívající děti je kladen tlak, aby se dobře učili a šli studovat vysokou školu. Když to neklapne, rodiče se ještě utěšují, že si děti mohou doplnit vzdělání dálkově.
knížky učiva

Prezenční versus kombinovaná forma

Určitě se nabízí otázka, která forma vzdělávání je lepší. Dilema prezenční versus kombinovaná forma studia.
· Prezenční studium– jedná se o denní studium. Mnozí mladí lidé z něj nejsou nadšeni, protože by si nejraději vydělávali peníze a nebyli závislí na rodičích, ale je pravda, že pokud máte skutečně hluboký zájem o studium, denní forma je nejvýhodnější už z toho důvodu, že je dostatečný prostor k vysvětlování, diskuzi, podpůrným aktivitám jako jsou různé exkurze a podobně. To vše významnou měrou přispívá k tomu, aby se člověk stával v daném oboru skutečně kompetentním. Stát se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem totiž je v podstatě práce na plný úvazek. Studenti tedy musí prozatím vzít zavděk brigádami a být trpěliví.
nápad jako na dlani
· Kombinované studium– tedy dálkové studium. Je založeno na podstatně omezené školní docházce, proto je důležité především samostudium. Přednášející z pochopitelných důvodů nemá na studenty tolik času, proto je celkové tempo přednášek velmi rychlé. Studující ví, že si bude muset zásadní informace získávat sám a z pochopitelných důvodů se cítí dost ošizen. Je to daň za určitou svobodu. Je to kompromis. Na straně druhé, velmi často kombinovanou formu volí lidé, kterým sice schází vzdělání, ale v praktické rovině jsou skutečnými odborníky a pro ty je studium vlastně jen takové potvrzení již získaných dovedností a znalostí.