Jak získat vhodnou adresu

Ještě v minulém století existovaly zajímavé doklady, které potvrzovaly trvalý pobyt na určitém místě. Říkalo se jim „domovské listy“ a možná, že si je ještě někde v rodinných archivech lidé uchovávají jako zajímavou památku na některého předka.

Domovský list potvrzoval domovské právo.
o To bylo možné v obci získat buď tím, že se člověk prostě narodil. Automaticky mu byla přiřazena obec, do které patřil jeho otec.
o Logicky tedy toto právo získala žena sňatkem.
o Pokud byl člověk stálým obyvatelem obce po delší dobu, měl i on nárok na domovský list.
o Domovské právo získal například četník, který v obci sloužil.

cesta k domu

Tyto domovské listy byly zrušeny krátce po druhé světové válce a dnes se jen hlásíme k trvalému pobytu.Je tedy jasné, že v případě stěhování se musí na příslušném úřadě nahlásit změna trvalého pobytu. Přihlášení do nového místa ale nevzniká automaticky, ale musí si ho každý vyřídit. Někdy jsou s tím docela potíže.

Například ve chvíli, kdy máte byt pouze pronajatý a majitel s vaším trvalým pobytem nesouhlasí. Jak řešit tuto zapeklitou situaci? Můžete se přihlásit například k rodičům nebo k některému kamarádovi. Způsobíte jim tím ale jen další starosti, když vám budou muset přeposílat poštu a vyřizovat spoustu záležitostí.

Adresa nemusí být bydlištěm

Zřejmě nejrozumnější možností je využít služby poskytnutí adresy trvalého pobytu. Zajistíte si tím nejen pocit svobody, ale také se nebudete muset obávat návštěvy exekutora v případě, že vám něco v životě nevyšlo podle vašich představ. Neplynou z toho žádné problémy.

poštovní schránky

o Firma, která vám tuto službu poskytne, je vždy majitelem každé nemovitosti, kterou dává k těmto účelům k dispozici.

Za necelou stovku měsíčně získáte nejen důvěryhodnou adresu osobní, ale můžete si sem přihlásit i svou firmu. Někdy dokáže správná adresa v podnikání úplné divy.

Publikováno
V rubrikách Domov