Mělo by dojít k harmonizaci daňových soustav v rámci EU?


Daňové systémy členských zemí Evropské unie se v současném globalizovaném světě potýkají s mnoha problémy. Příliš složité daňové systémy zatěžují přímé vládní výdaje určené právě na fungování daňové správy. Rovněž zatěžují poplatníky vyvolanými náklady a vytvářejí možnost se legálně daňové povinnosti vyhnout. Projevuje se daňová preference výpůjček před úsporami domácností, vzhledem k tomu, že je možné úroky odečítat z daní. Je kladen stále větší tlak na zavedení ekologických daní. A mnoho dalšího…

daňové přiznání

Daňová politika Evropské unie se zaměřuje zejména na 3 oblasti:

·         stabilita daňové kapacity členských zemí,

·         hladké fungování jednotného státu,

·         podpora ekonomického růstu a zaměstnanosti ve státech.

Jak již bylo řečeno, v rámci globalizace dochází ke středu odlišných daňových systémů jednotlivých zemí. Proto je nutné se zaměřit na možné typy mezinárodní daňové spolupráce:
znak libry

Daňová koordinace – jedná se o první stupeň sblížení daňových systémů. Znamená totiž tvorbu různých bilaterálních a multilaterálních smluv, jejichž účelem je zejména omezení arbitrážních obchodů. Jsou zde vydávána také doporučení týkající se škodlivé konkurence a doporučení pro tvorbu smluvních vztahů. Cílem je zajištění dokonalé výměny informací v daňové oblasti. Rozlišují se dva typy koordinace:

·         Smluvní – znamená vyjednávání státu, z čehož vznikne například mezinárodní smlouva.

·         Spontánní – týká se jednostranných záležitostí, kdy ke změně v určité daňové oblasti dojde například kvůli daňové soutěži.

Daňová aproximace – znamená takovou spolupráci mezi státy, která nemusí znamenat sladěnost daňových soustav, ale znamená jejich přiblížení.

Daňová harmonizace – jedná se o sbližování daňových soustav jednotlivých států na základě společných pravidel. Může se jednat o harmonizaci celkovou, která se týká daňového systému jako celku, a dílčí harmonizaci, která se týká pouze určitých oblastí daňového systému.

V rámci jednotného trhu je harmonizace daňových soustav zřejmě nevyhnutelnou záležitostí. Některé země jsou ovšem alespoň v určitých oblastech zásadně proti.

Publikováno